MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI : Semiha Özmen

Ünvanı : Sem Bilişim

Adresi : Rumelihisarı 5. Sok No:16 Sarıyer/İstanbul

Telefon : 05305891909

E-Posta : info@sembilisim.com

 

ALICI :

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

 

Şartlar Ve Koşullar

Sem Bilişim şirketinden Web Tasarım hizmeti alarak aşağıda ayrıntıları verilen kullanım şart ve koşullarına uymayı kabul etmektesiniz. Bu kullanım şart ve koşullarına tabi olmayı kabul etmiyorsanız, lütfen hizmetlerimizi kullanmaktan kaçının.

MÜŞTERİ:

İşbu Sözleşme’de Sem Bilişim’den hizmet satın alan kişi veya kurum MÜŞTERİ olarak adlandırılacaktır.

MADDE 2 - KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri'nin Satıcı'dan elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU

ÜRÜN Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Satıcı ile konuşulduğu gibidir. Seçilen tasarımla ilgili detaylar en sonda belirtilecektir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. Müşteri, Sem Bilişim şirketine sözleşme konusu ürünün ürün sayfasında belirtilen temel niteliklerini anladığına, tüm vergiler dâhil satış fiyatının Müşteri tarafından karşılanacağına, çevrimiçi teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğuna dair gerekli teyidi, elektronik ortamda verdiğini beyan eder. 4.2. Müşteri; bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Müşteri’ye verilecek dijital ürüne ait vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal anlaşılan proje süresini aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri'ye dijital olarak anlaşılan süre içinde Müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa dijital olarak mail yoluyla bilgileri teslim edilir. 4.4. Sözleşme konusu ürünle ilgili doküman vs, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 4.5. Satıcı, sözleşme konusu ürünün/tasarımın eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve eğitim videosu ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 4.7. Sözleşme konusu ürün bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerde, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığı tarihtir. Müşteri, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 2 iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder. 4.8. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Müşteri kusurundan kaynaklansın veya kaynaklanmasın, Müşteri’ye ait kartın yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılmasının tespiti ile ilgili banka tarafından ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmemesi halinde; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Müşteri, bu gibi bir durumda ve ürünün kendisine teslim edilmiş olması halinde ise derhal Satıcı’ya iade etmeyi veya ilgili ürün veya hizmet bedelini, durumun kendisine bildirilmesini müteakip 1 hafta içinde Satıcı’ya ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda Satıcı’nın her türlü adli ve idari mercilere başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1. Müşteri, Özel ve dijital tasarım yapılacağından dolayı, proje başlangıcından itibaren cayma hakkı kullanılamaz. Eğer henüz proje başlamadıysa cayma hakkı kullanılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri

İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) b) İade formu,

5.2. Ürün Satıcı'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç proje iptalinden itibaren 5 gün içerisinde Satıcı'ya gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz. 6.2. Müşteri cayma hakkının kullanabilmesi için Satıcının henüz projeye başlamamış olması şarttır.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1. Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nin temerrüdünün Satıcı'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır. 7.2. 18 yaşından küçük kişiler Satıcı’dan alış-veriş yapamaz. 7.3. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda Müşteri işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Genel Terimler

Sem Bilişim, Türkiye/İstanbul merkezli bir bilişim hizmetleri şirketidir ve üstlendiğimiz tüm projelerin proje uygulaması (Web Tasarım/geliştirme/SEO faaliyetleri) Türkiye/İstanbul'daki geliştirme merkezlerimizde gerçekleştirilecektir.

Çalışma saatlerimiz Pazartesi 10:00-18:00- Cuma 10:00 - 18:00' dir. Cumartesi- Pazar ve mesai saatleri dışındaki taleplerinize mesai saatleri içerisinde dönülmektedir.

Gizlilik İşinizin başarılı bir şekilde planlanması, kurulması ve yürütülmesi için gizliliğin önemini anlıyoruz. Bu nedenle, Sem Bilişim herhangi bir müşterisinin veya tedarikçisinin işi veya meseleleri ile ilgili herhangi bir gizli bilgiyi, kanun veya herhangi bir yasal veya düzenleyici makamın gerektirdiği durumlar dışında kullanmayacak, ifşa etmeyeceğiz veya kimseye iletmeyeceğiz.

Hepimiz, bu tür konularla ilgili herhangi bir gizli bilginin yayınlanmasını veya ifşa edilmesini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Müşteri, Sem Bilişim'in kullandığı tüm dijital ürünlerin gizliliğinden sorumludur.

Sem Bilişim tarafından web sitesinde kullanılan kodların ve lisanslı ürünlerin başka bir alana kopyalanması ve dağıtılması yasaktır.

Teslimat Politikasının Uygulanabilirliği NOT: Sem Bilişim’in teslim taahhüdü aşağıdakilere tabidir:

Üzerinde anlaşmaya varılan projeler bir sorun olmadıkça geçersiz sayılmaz.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli bilgilerin tarafımıza zamanında verilmemesi durumunda sürecin uzaması tarafımızın sorumluluğunda değildir.

Müşteriden gelen uygun olmayan iletişim nedeniyle projenin tamamlanmasında gecikme veya başarısızlık varsa, Sem Bilişim’e sorumluluk yüklenemez.

Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin eksik olması ve/veya projeye ilişkin bilgilerin proje başlangıcında eksiksiz verilmemesi durumunda Sem Bilişim teslim veya iade taahhütlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Gecikme için cezai şart içeren bir sözleşme imzalanmadıkça, hiçbir koşulda teslimatın gecikmesi için herhangi bir tazminat hükmü yoktur.

30 günü geçen, site ile ilgili fotoğraf, içerik gibi gerekli bilgilerin tarafımıza zamanında verilmemesi durumunda, müşteriye eğitim videosu gönderilerek temsili içerik ve görsel eklenerek web sitesi teslim edilir.